onsdag 7. mars 2012

Positive erfaringer med passivhus

Debatten har gått høylydt om passivhus er riktig løsning for fremtidens boliger.Det er begrenset erfaring med passivhus i Norge.
 Enova har derfor engasjert SINTEF til å sammenfatte hva man finner av brukererfaringer med denne type boliger.

- Rapporten viser at godt inneklima kan bli et av passivhusenes fortrinn, men at det avhenger av tilstrekkelig og og en gjennomtenkt ventilasjonsløsning, sier spesialrådgiver Sverre Inge Heimdal.

- Dette er ikke nytt. Dagens boliger har allerede så høy tetthet at balansert ventilasjon er absolutt nødvendig. Rehabiliteres boliger opp mot dagens byggestandard vil det også være behov for en mekanisk ventilasjonsløsning. Merkostnadene for et passivhusaggregat er beskjedne og frisk luft forvarmet med en god varmegjenvinner er noe av det første jeg ville brukt penger på, avslutter Heimdal.
  
Inneklima i energieffektive boliger - en litteraturstudie

Sammendrag:

Det er i dag stor fokus på tiltak som kan redusere global oppvarming. Flere internasjonale studier viser at energieffektivisering av bygninger er det enkleste og mest kostnadseffektive klimatiltaket. Passivhus kjennetegnes ved at byggene er mer lufttette, har mer isolasjon og har balansert mekanisk ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. I rapporten stilles spørsmål om dette ensidige fokuset på energisparing, og "endring" av byggemåte kan ha en negativ effekt på inneklima og folks helse.

Mer utførlig beskrivelse:

Rapporten belyser innvirkning av energieffektiviserende tiltak i bygninger på inneklima gjennom en omfattende litteraturstudie. Mulige mål-konflikter mellom energisparing, inneklima og brukeratferd skal avdekkes og beskrives.

Basert på funn fra studiene er det lite som tyder på at inneklima i passivhus er dårligere enn i konvensjonelle hus. Både målinger og brukernes opplevelse av inneklima er stort sett positive. En stor andel beboere er fornøyde eller veldig fornøyde med å bo i passivhus.

Studiene peker imidlertid også på mulige vinter- og sommerproblemer med innetemperaturen. Luftkvalitet avhenger mer av ventilasjonsprinsippet enn av byggestandard, dvs. passivhus eller lavenergihus. Installasjon av balanserte ventilasjon med tilstrekkelig luftskifte må anses som avgjørende for å kunne opprettholde bra luftkvalitet og termisk komfort i vintermånedene i bygninger med høy isolasjonsstandard og lave luftlekkasjetall.

Andre opplysninger:

Varenummer: 12220 Utgivelsesår: 2012

Du finner SINTEFs rapport: her


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar