Enova

Enova støtter Passivhus.

I Enovas støtteprogram for "nye bygg og omfattende rehabilitering", kan man blant annet søke støtte til bygging av passivhus og lavenergibygg. Privatpersoner kan ikke selv søke om investeringsstøtte og rådgiving, men kan få støtte gjennom utbygger, arkitekt eller rådgiver.
Merkostnadene ved å bygge et passivhus i forhold til en vanlig bolig utgjør ca. 1.200 kr per kvadratmeter. Enova støtter 40 % av merkostnadene inntil 450 kr per kvadratmeter for nye boliger. For rehabilitering er merkostnaden ca. 1.500 kr og støtten på inntil 700 kr per kvadratmeter.


I tillegg er det mulig å få rådgivning med spisskompetanse på passivhus, slik at det oppleves en større trygghet for valget. Søknad om støtte og rådgiving må skje gjennom utbygger, arkitekt eller rådgiver.
Link: Enova støtte for Passivhus.