mandag 29. november 2010

Håndbok: Effektiv og miljøvennlig vedfyring

Denne link fikk meg til å endre mine rutiner på vedfyring.
Skrevet av Edvard Karlsvik, SINTEF Energiforsning AS, Heikki Oravainen, VTT.

lørdag 27. november 2010

Grunnmur

Grunnmur er satt opp og klar for å bli støpt.
Det er brukt Sundolitt system, levert av Brødr. Sunde.
Sigbjørn fra Trebyggeriet jobbet intenst i Hardanger's vinterkulde, med god hjelp fra GBS entreprenør.
 

søndag 21. november 2010

Prefabrikerte elementer i produksjon

Konstruksjonen er fullført og prefabrikkerte elementer er under produksjon.

Elementene isoleres med trefiberbasert celluloseisolasjon med ypperlige egenskaper i forhold til helse, lavt luftgjennomgangstall, hygroskopiske egenskaper, god brann- og lydmotstand, og lavt varmetap.

Det er ikke nødvendig med dampsperre i plast, huset vil derfor kunne puste (difusjonsåpent). 

Av alt jeg har lest om passivhus er størstedelen av kritikken at de er for tette og vil få alvorlige problemer hvis der oppstår fuktskade.

Trebyggeriet sin konstruksjon av elementer løser dette elegant.

Nå øker strømprisen

Ifølge NRK er fyllingsgraden i norske vannmagasiner på det laveste nivået på flere år, samtidig som det er meldt om tørt og kaldt vær de neste ukene.

Kanskje energitiltak vil tjene seg inn raskere enn antatt?

Passivhus versus Lavenergihus

Vi bygger Passivhus med et avvik.

Da vi første gang var i kontakt med Enova i desember 2009, fikk vi beskjed at vi var fem år for tidlig. Kort tid etter åpnet Enova for at private bygge prosjekt kunne søke Forbildestøtte. 

Vi har fått tilsagn om Fobildestøtte fra Enova som Passivhus.

Da vi fikk første energiberegning fra Rambøll i mai 2010, var vårt hus godkjent som Passivhus etter standard: NS 3700. I ettertid har reglene endret seg og vårt hus faller utenfor Passivhus kravet på 1 punkt: Varmetapstallet. Dette er en beregning på hvor mye energi som forsvinner ut gjennom det fysiske ytterskallet av huset.

Et Passivhus kan ikke ha mer en ca. 23% vindusareal av beboelses arealet. Vårt hus har 38.5%.

Hadde vi hatt kjennskap til den endelige regel for Passivhus tidligere, hadde vi nok jobbet mer for å nå Passivhus kravet. Likevel er det en vanskelig balanse i forhold til dagslys og utsikt.

For oss er likevel det mest interessante summen av energiberegningen, som konkluderer med hvor mye 'levert energi' bygget krevet pr. m2 pr. år. På dette punktet er vi bedre enn kravet til Passivhus, takket være løsninger med solfanger, vedovn med vannkappe og varmeveksling på gråvann. Derfor kan vi med sikkerhet si at selv om vårt hus har et ett litt for høyt varmetapstall til å kunne kalles et Passivhus etter nye formaliserte NS3700, har vi har kompensert med flere gode løsninger fra ASV Solar.

Vi kommer til å ha et ekstremt lavt energibehov, fullt på nivå med Passivhus kravet, om ikke bedre.

Under er en tabell som viser minste krav til et vanlig hus, Lavenergihus kl 1, Passivhus og beregninger for vårt hus.

Tabell levert av Rambøll

lørdag 20. november 2010

Smart Løsning for renovering og energieffektivisering.

For alle de som ikke skal bygge nytt, men ser behov for energieffektivisering, har Trebyggeriet AS prefabrikerte fasadeelementer. Dette er en del av TES EnergyFacade, et internasjonalt forskningsprosjekt, som har som målsetting å utvikle en metode for renovering og energieffektivisering av bygninger fra perioden 1950-1980.

onsdag 17. november 2010

Energimerke


Fremtidens hus energimerkes. Huset ligger på 59 kWh i året, under kravet til Energimerke A.
Energi beregning utført av Rambøll

mandag 15. november 2010

Før og etter


Kledning

Kledningen til huset males med Keim Silikatmaling, av Trebyggeriet.

Allerede før grunnarbeidet er ferdig og imens regnet faller tungt i Hardanger, går vi her, smiler og gleder oss over at kledningen til huset blir malt i et kontrollert klima.


mandag 8. november 2010

Varmeveksler System på Gråvann

Huset har et spennende varmeveksler system for alt gråvannet. Anbefaler alle å se denne link:  www.osohotwater.no.

For mindre rehabilitering eller som et bra sparetiltak anbefaler jeg et lokalt varmeveksle system for dusjen: www.miljodusj.no
Miljødusj er billig, sparer energi og de har et bra tilbud ut 2010 .

Sprengning av tomt