Entreprenør


Vår entreprenør, som vi varmt anbefaler.

De prefabrikkerer moduler i miljøvennlige materialer.
Deres engasjement og vilje til å finne løsninger, har vært inspirerende.