Links

Linker til vårt prosjekt:


Arkitekter:

Entreprenør:

Solfanger og vedovn med vannkappe:
http://www.asvsolar.no/


Vekselvarme system for gråvann:
www.osohotwater.no

Enova:

Husbanken:

Utvendig maling, Keim:

Innvendig Maling, Livos:
www.naturmaling.no
Andre Links


Fremtidens miljøvennlige bank:

Vekselvarmer til dush.
www.miljodusj.no


Ecobox bidra til miljøkompetanse og tverrfaglighet.
www.ecobox.no
Futurebuilt utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur.