Husbanken

Husbanken satser på å redusere bruk av energi og helse- og miljøfarlige stoffer i boliger. Tiltak, som for eksempel reduserer behovet for oppvarmning, ivaretar miljøhensyn. 
I boliger som blir solgt av utbyggere med tilbud om Husbankfinansiering, er aktuelle tiltak på disse områdene avklart med Husbanken på forhånd.
Skal du bygge selv, vurderer Husbanken hvordan boligen din oppfyller kriteriene for universell utforming og miljø. Du kan få grunnlån med enkeltstående tiltak eller ved en blanding av tiltak. Er nivået lavt på det ene området, kan du kompensere med et høyere nivå på det andre. Du bør avklare dette med Husbanken tidlig i søknadsprosessen.