søndag 20. februar 2011

Tru på Tre.

List fri utførelse, presis tilpasning :-)

torsdag 17. februar 2011

Tru på tre


Tru på tre, jobber med panel. Legg merke til den innfeltte fotlisten, lekkert.
Panel vil bli lasert med Livos maling, fra Livan.


onsdag 16. februar 2011

Trykktest

Holger Halstedt, som er ingeniør for bygget, utførte trykktesten.
Dette gøres både med overtrykk og undertrykk. For å få riktig resultat måtte inngangsdører og terrassedører dekkes med plast. Nordan vil utføre service på de slik at de skal kunne holde testen. For å finne lekkasje punktene brukes et varmesøkende kamera som markerer kuldeforskjell, spesielt ved hjørner er dette synlig.
Dette var spennende å få være med på. Når huset er ferdig gjøres dette en gang til.

Solfanger

Andre Czelusta monterer solfangere. Andre er byggplass leder nå. Sammen med to fra Trebyggeriet, og firmaet Tru på Tre, gjøres en bra innsats for å holde vårt tidsplan.


Arkitekt besøk

Håvard Skarstein inspiserer huset og vurderer detaljer.
En kommende arkitekt spire måtte pent vente på et par pakker Rockwool.