fredag 30. september 2011

Husbanken

På forsiden til husbanken oppdaget jeg en link til dette med teksten månedens forbildeprosjekt.

www.husbanken.no forbildeprosjekt

torsdag 29. september 2011

Sandkasse

Sammen med vann skal sand være noe av de mest utviklende for barn å holde på med. Nå har vi endelig fått bygget oss en sandkasse med 1,1 kubik sand i. Vi kjøpte pussesand på Byggern -kvalitet 0, 2. Sandkassen er laget av materiale fra en kai som ble revet i sommer. Ubehandlet furu, 90% kjerne ved.


Rekkverk terasse

Rekkverk er endelig ferdig. Laget i "Oregon pine". Dette var et restlager fra et skipsdekk.
Hver stav er felt inn i svil nede og opp i topp stykket. Fordelen med Oregon pine er at den er kvistfritt og 100% kjerneved, dette betyr at det ikke trenger maling. Selvom material prisen er 20.000 kr pr kubikk, er det en liten andel i forhold til arbeidstimene som er brukt. Her er det brukt ca 0,5 kubikk. Pris for rekkverk i glass, som var et alternativ, hadde blitt minimum 85.000 kr.
mandag 26. september 2011

Barn i kjøkkenet og strømforbruk

Ønsket om at kjøkkenet skulle være hjertet i huset er gått i oppfyllelse. Det er alltid liv og noe som skjer, enten det er matlaging, baking, håndverk eller tegning.

Jeg jobber med å se på vårt el-forbruk og sammenligne med tidligere regninger fra vårt gamle hus. Så langt ser det ut til at vi bruker ca 31 kWh pr dag, dette er ca 50 % mindre en før. Da vårt forbruk til matlaging og tøyvask er det samme som før, tror jeg det vil vise seg at vårt forbruk av energi til oppvarming er redusert med ca 70 %. Dette skal jeg skrive mer om.
 søndag 25. september 2011

Arkitektur og omgivelserneGod arkitektur legger til rette for opplevelsen av sine omgivelser. Nærvær og tilstedeværelse. Vårt hus store vindu flater presentere en konstant endring, alltid noe å følge med på, helt til kvelden senker seg og refleksjonen av lystet fra rommet speiler seg i den mørke rute som på sin vis bidra med en ny dybde.