torsdag 4. august 2011

Ecobox

NAL|Ecobox er en selvfinansiert avdeling i Norske Arkitekters Landsforbund som skal bidra til økt miljøkompetanse og tverrfaglighet blant arkitekter, planleggere og øvrige aktører i byggsektoren.

Vårt hus er nu lagt inn i deres Prosjektdatabase.

Ecobox prosjektdatabase presenterer 150 gode eksempler på bærekraftig arkitektur, design og stedsutvikling i Norge. Hver presentasjon inneholder bilder, tegninger og beskrivelser med nøkkeltall. Basen henvender seg til alle innen byggenæringen som søker inspirasjon og kunnskap om miljøvennlig bygging.

Prosjektene er søkbare ved hjelp av fritekst eller gjennom den tematiske inndelingen.

mandag 1. august 2011

Energisystem

Vi har på kort tid måtte lære oss en del om enegrisystemet til huset.
Gulvet i 1 etasje har vannbåren gulvvarme, 2 etasjen har vedovn med vannkappe med mulighet for radiator og 3 etasje har vannbåren gulvvarme på badet og mulighet for radiator i det store soverommet.
Det er 4 stk Velux solfangere på takets sørlige side, på til sammen 8,6 m2. I andre etasje har vi en vedovn med vannkappe (5 kw til vann 3 til rommet). I en kumme i kjelleren har vi en vekselvarmer på gråvann. For ventilasjonen har vi et Fleksit ventilasjonsystem, med effektiv gjenvinning av utluft, det er ca 86 % gjenvinning.

I dag kl 07:10 var temperaturen i varmtvannsbeholderens nedre del på 38.1 grader. Temperaturen i solfangeren på 44.9 grader. I løpet av de 6 min jeg så på styringspanelet steg temperaturen i solfangeren til 51,7 grader. Systemet hadde da 60 % funksjon. Kl 17:40 var temperaturen i varmtvannsbeholderens nedre del 69,8 grader, denne del av beholderen brukes til å forvarme vannet som går til varmtvannstanken.


Dette er spennende å følge med på. Selv de dager det er overskyet, kan systemet ha god effekt selv om solen ikke kommer direkte frem.
Vi har hatt en del oppstarts problemer med systemet.
Trykket i det system som går til veddovn med vannkappe varierte for mye, og måtte etterfylles og luftes.
Solfangeren fungerer slik at når temperatur forskjellen imellom solfanger og varmvannsbeholder er mer en 5 grader, starter systemet med 30 % funksjon. Jo større forskjellen er, jo mer effektiv vil systemet fungere. Hvis vi på dager med sol bruker varmtvann vil temperaturen i varmvannstanken falle og effekten av solfangeren øke.
En mindre detalj er at vår oppvaskemaskin har eget varmtvannsinntak. Det er energibesparende så lenge vårt varmtvannssystem er så effektiv.

Utfordringen kan bli den vinterdag vi har en langvarig strømstans. Pga at vår veddovn er avhengig av strøm for å drive vannsirkulasjon for å unngå overoppheting av rørene, kan vi ikke basere oss på den. Vår strategi er å ha et lite lager av bivokslys. De vil rask kunne produsere nok energi til en komforttemperatur (bivoks har ikke giftige gasser slik vanlig parafin lys har).
Vi har mange spennende timer foran oss med mye utprøving og testing av huset, det er spennende å se om virkeligheten er som vi forventer.


I løpet av høsten og vinteren vil vi publisere vårt energiforbruk på bloggen. Vi vil fortsatt bruke tørketrommel mm som vanlig og håper likevel at vårt energibruk vil bli lavere enn det vi opplevde i vårt gamle hus.