torsdag 4. august 2011

Ecobox

NAL|Ecobox er en selvfinansiert avdeling i Norske Arkitekters Landsforbund som skal bidra til økt miljøkompetanse og tverrfaglighet blant arkitekter, planleggere og øvrige aktører i byggsektoren.

Vårt hus er nu lagt inn i deres Prosjektdatabase.

Ecobox prosjektdatabase presenterer 150 gode eksempler på bærekraftig arkitektur, design og stedsutvikling i Norge. Hver presentasjon inneholder bilder, tegninger og beskrivelser med nøkkeltall. Basen henvender seg til alle innen byggenæringen som søker inspirasjon og kunnskap om miljøvennlig bygging.

Prosjektene er søkbare ved hjelp av fritekst eller gjennom den tematiske inndelingen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar